İz Sürme

İz Sürme Testi (ĠST), görsel kavramsallaştırma ve görsel-motor izleme, psiko-motor hız, karmaşık görsel tarama, basit motor beceriler, temel sıralama yetenekleri, görsel iz sürme, zihinsel esneklik, görsel dikkat, odaklanmış dikkat, görsel algısal yetenekler ve yönetici işlevler gibi işlevleri değerlendirmek için geliştirilmiş bir testtir.

İz Sürme Test Nedir? Neyi Ölçer?

Nöropsikolojik ölçüm amaçlı kullanılan testlerden biridir. Bireyin özellikle dikkatini odaklama ve sürdürme becerilerini anlamada test bize yardımcı olur. Testin Çocuk ve Yetişkin Formları vardır. Çocuk formu 9-14 yaşlar için kullanılır, 15 yaş ve üstüne Yetişkin Formu uygulanır. İz Sürme Testi (ĠST), görsel kavramsallaştırma ve görsel-motor izleme, psiko-motor hız, karmaşık görsel tarama, basit motor beceriler, temel sıralama yetenekleri, görsel iz sürme, zihinsel esneklik, görsel dikkat, odaklanmış dikkat, görsel algısal yetenekler ve yönetici işlevleri ve bunlar gibi yönetmeye dayalı zihinsel hareketleri değerlendirmek için geliştirilmiş ve yapılan bir testtir.

İz Sürme Testi Nasıl Yapılır?

İki bölüme ayrılmıştır. İlk bölümde (Bölüm A), sayfa üzerine düzenli bir şekilde rastgele yer alan daire içindeki 23 rakamın sırasıyla kurşun kalemle birleştirilmesi, ikinci bölümde ise (Bölüm B) karışık sırada yuvarlak içindeki 23 rakamı ve harfin sırasıyla çizilerek birleştirilmesi gerekir. İkinci bölümde bireyin bir harf bir sayı arasında set değiştirmesi gerekmektedir. (1- A, 2-B, 3-C, 4-D vs.). Her testin öncesinde deneme testi uygulanır. Teste ait performansın puanlamasında, testi bitirme süresi, hata sayısı, düzeltilmiş hata sayısı ve ipucu sayısı puanları ayrı değerlendirilerek test puanlaması yapılır.

İz Sürme Testi Puanlama Nasıl Yapılır?

  • Test Hatası

İz Sürme Testi uygularken, bir hata yapılırsa, yönetici kişiye hemen söylemeli ve kalemin son doğru çembere geri hareket etmesini sağlamalıdır.

  • Puanlama

İz Sürme Testi, testi tamamlamak için ne kadar sürdüğü ile puanlanır. Bir kişi testte bir hata yaparsa, skorun, bir önceki döneme geri dönmesi, böylece zamanlarını uzatması gerektiğinden, tamamlanma sürelerini daha uzun hale getirmesinden başka hiçbir değişiklik yoktur. Eğer kişi beş dakika içerisinde testi tamamlayamazsa, testi durdurabilirsiniz.

  • Kabul edilebilir puanları

İz Sürme Testi uygulama yönlerine göre, İzci Testi Kısım A için ortalama bir puan 29 saniyedir ve eksik skor 78 saniyeden fazladır. 

 

 

 

Nevşehir Psikiyatri
Yeni Mah. Sahil Sok. No:24/12 (Nissara AVM yanı ) Nevşehir
[email protected] 0539 656 30 90