MMSE Mini Mental State Testi (Hafıza Testi)

Mini-Mental Durum Muayenesi veya Folstein testi, bilişsel bozukluğu ölçmek için klinik ve araştırma ortamlarında yaygın olarak kullanılan 30 puanlık bir ankettir.

MMSE Testi (Mini Mental Test) Nedir?

MMSE Teseti (Mini Mental Hafıza Teseti) , doktorların ve diğer sağlık profesyonellerinin bilişsel bozukluğu (düşünme, iletişim, anlama ve hafıza ile ilgili sorunları) kontrol etmek için yaygın olarak kullandığı 30 sorudan oluşan bir dizin testtir.

Kafa travması sonrası veya enfeksiyon gibi ani bir hastalık dönemi gibi kafanızın karışabileceğinden şüphelenmek için bir neden varsa, doktorunuz MMSE'yi uygulayabilir. Ayrıca bazen birinin bunama olup olmadığını belirleme sürecinin bir parçası olarak da kullanılır.

Alzheimer Hastalığı (AH), başta bellek olmak üzere, dil, dikkat, yürütücü işlevler ve gnostik- praksik fonksiyonlar gibi bilişsel fonksiyonlarda bozulmayla seyreden nörodejeneratif birdemansdır (Geldmacher ve ark. 1997, Hannay ve ark. 2004). AH prevelansı 65 yaş civarında %10 iken bu oran 85 yaşından sonra % 50’lere çıkmaktadır (Evans ve ark. 1989, Corrada ve ark. 2010). Türk İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de 65 yaş üzeri yaşlı nüfusu %7.3’dür ve bu da yaklaşık 5.48 milyon yaşlıya karşılık gelmektedir. Özellikle kırsal bölgelerde bu yaş grubunda okuma yazma bilmeyenlerin oranı %45’in üzerine çıkmaktadır (Tuik 2011).
Eğitimsiz ve az eğitimli populasyonda bilişsel performansın daha kötü olduğu hatta AH görülme sıklığının arttığı bilinmektedir (Prencipe ve ark. 1996; Lee ve ark. 2008). Ancak
AH’nın sadece tanısında değil aynı zamanda hastalığın prognozunu ve tedaviye yanıtı değerlendirmekte de oldukça önemli ölçüm araçları olan nöropsikolojik testler batı toplumlarında eğitimli populasyon için geliştirilmiştir ve okumayazma bilmeyen kişilerde kullanıldığında sıklıkla yanlış tanıya neden olmaktadır (Yassuda ve ark. 2009).

MMSE hangi yetenekleri kontrol eder?

MMSE, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli zihinsel yetenekleri değerlendirmek için kullanılabilir:

  • Kısa ve uzun süreli bellek
  • Dikkat süresi
  • Konsantrasyon
  • Dil ve iletişim becerileri
  • Planlama yeteneği
  • Talimatları anlama yeteneği

MMSE neleri içerir?

MMSE testi, aşağıdakiler gibi bir dizi görevden oluşur:

  • Kısa bir nesne listesini ezberlemek ve ardından listeyi tekrarlamak
  • "Köpek yere oturdu" gibi dilbilgisi açısından doğru olan kısa bir cümle yazmak
  • Haftanın geçerli gününü, ardından tarih, ay, mevsim ve yılı doğru bir şekilde tanımlama
  • Test yaklaşık 5 ila 10 dakika sürer. Sorular, testi kimin yaptığından bağımsız olarak genellikle aynıdır (veya çok benzer).

MMSE nasıl puanlanır?

MMSE için maksimum puan 30'dur. 25 veya daha yüksek puan normal olarak sınıflandırılır. Skor 25'in altındaysa, sonuç genellikle anormal olarak kabul edilir (olası bilişsel bozulmayı gösterir). Bozulma aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

Hafif - 21 ile 24 arasında MMSE puanı
Orta - 10 ile 20 arasında MMSE puanı
Şiddetli - MMSE puanı 10'dan az
Doktorunuz veya sağlık uzmanınız, MMSE puanlarının yorumlanmasında sınırlamalara izin verecektir. Örneğin, yüksek eğitimli insanlar, özellikle yazma veya sayma içeren görevlerde, olmayanlardan daha iyisini yapma eğilimindedir. Bu yanıltıcı bir sonuca neden olabilir. Bazen kültürel farklılıklar puanı etkiler.

Neden testi tekrarlamam istenebilir?

MMSE, zaman içinde bilişteki değişiklikleri kontrol etmek için tekrarlanabilir. MMSE puanındaki bir bozulma, doktorunuzu veya sağlık hizmeti sağlayıcınızı daha fazla soru sormaya veya başka testler ayarlamaya sevk edebilir.

MMSE hakkında endişeli hissediyorsanız
Adına rağmen, MMSE basittir. Bilmek önemlidir:

Test için 'hazırlık' veya 'çalışma' yapmanıza gerek yok 'geçemez' veya 'başarısız olamazsınız' IQ veya zeka testi değil izolasyonda, size bunama gibi herhangi bir hastalık teşhisi koymayacaktır.

Nevşehir Psikiyatri
Yeni Mah. Sahil Sok. No:24/12 (Nissara AVM yanı ) Nevşehir
[email protected] 0539 656 30 90