Bipolar Bozukluk

Bipolar Bozukluk (İki Uçlu Duygu durumu Bozukluğu) Nedir?

Manik-depresif hastalık olarak da bilinen bipolar bozukluk, öz Türkçe’si ile iki uçlu duygulanım olarak ifade edilir. Ruh hali, enerji, aktivite düzeyleri ve günlük görevleri yerine getirme yeteneğinde olağandışı kaymalara neden olan bir beyin hastalığıdır. Bipolar hastalığı olan kişilerde günlük yaşantıları devam ederken ruh hallerinde aşırı dalgalanmalar yaşanır.
Aşırı çıkışlar (manik) ve aşırı inişler (mani veya hipomani) görülür. Sizlere bu makalemizde merak edilen ve bilinmeyen hususları anlatmaya çalışacağız.
Dört temel bozukluk tipi vardır; hepsinde ruh hali, enerji ve aktivite seviyelerinde açık değişiklikler görülmektedir. Aşırı uçlardan, derin ve enerji dolu davranış dönemlerinden (manik bölümler), çok üzücü, umutsuz dönemlere (depresif dönemler) kadar değişir. Daha az şiddetli manik dönemler hipomanik dönem olarak tanımlanır.

Bipolar I Bozukluğu:

En az 7 gün süren manik ataklarla veya acil hastane bakımına ihtiyacı olacak kadar şiddetli manik semptomlarla tanımlanmasıdır. Genellikle, depresif dönemler de görülmekte, tipik olarak en az 2 hafta sürmektedir.

Bipolar II Bozukluğu:

Depresif ve hipomanik dönem örüntüsü ile tanımlanır, ancak yukarıda tarif edilen tam gelişmiş manik dönem değildir.

Bipolar Bozukluk Sebepleri:
Bipolar bozukluğun tek bir nedeni yok gibi görünmektedir ancak etkileşime giren çeşitli faktörlerden kaynaklanma olasılığı yüksektir.

Genetik faktörler : Bazı çalışmalar bipolar bozukluğa genetik bir bileşenin sebep olabileceğini öne sürmektedir. Aynı hastalığı olan bir aile üyesinde ortaya çıkması daha olasıdır. İstatistiklerde bunu doğrulamaktadır.

Biyolojik özellikler: İki Uçlu Duyum rahatsızlığı olan hastaların genellikle beyinlerinde fiziksel değişiklikler oluşmuştur. Ancak sebebin tam olarak bu dayandığı bilinmemektedir.

Kimyasal dengesizlikler: Nörotransmitter dengesizlikler, iki Uçlu Duyum bozukluk da dahil olmak üzere birçok ruhsal rahatsızlığın sebebidir. Hormonal Problemler: Hormonal dengesizlikler bipolar bozukluğa neden olabilir veya tetikleyebilir.

Çevresel faktörler: Taciz, zihinsel stres, ailede birinin ölümü veya başka bir travmatik olay bipolar bozukluğa sebep olabilir veya tetikleyebilir.

Kimler Bipolar Bozukluğa Yakalanır?

Bipolar bozukluk genellikle ergenlik döneminde veya erişkinlik döneminin başında başlar ve hayat boyu sorun olmaya devam edebilir. Erkek ve kadınlarda bu bozukluk eşit oranda görülür ve ırk, eğitim, meslek veya gelir düzeyi sebebiyle farklılık göstermez.

Bipolar bozukluk nedenleri?

Yapılan araştırmalar sonucunda bipolar bozukluk nedenleri arasında genetik faktörlerin yer aldığı bilinmektedir. Genetik olarak bipolar bozukluk hastalığına yatkın olan kişilerin yaşadığı stresli bir hayat bu hastalığı tetikleyebilmektedir. Genetik yatkınlığın yanı sıra beyin gelişimi ve beyin hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan nörotransmitterların da bipolar bozukluk hastalığına sebebiyet verdiği düşünülmektedir. Aile bireylerinde bipolar hastalığı olan kişilerde bipolar bozukluğun ortaya çıkma ihtimali olduğu belirtilmektedir.

Bipolar bozukluk gelişiminde rol alan risk faktörleri nelerdir?

 1. Sigara kullanımı
 2. Yeterli bedensel aktiviteler yapmama
 3. Kötü beslenme alışkanlıkları
 4. İlaçların yan etkileri
 5. İş sorunları
 6. Stresli yaşam
 7. Adrenalin, insülin, stres hormonnu ve kortizol sisteminde değişiklikler olması
 8. Suç oranı yüksek bölgede yaşama
 9. Mali sorunlar

Bipolar bozukluk hastalığı ile görülebilen diğer hastalıklar nelerdir?

Bipolar hastalığı olan birçok kişide aşağıdaki bazı rahatsızlıklar görülebilmektedir:

 1. Yemek yeme bozukluğu
 2. Endişe (anksiyete) bozukluğu
 3. Maddeleri kötüye kullanma
 4. Obeziteye ve diyabete yakalanma riski
 5. Migren tipi baş ağrıları
 6. Tioid ile ilişkili hastalıklar
 7. Kalp hastalıkları
Nevşehir Psikiyatri
Yeni Mah. Sahil Sok. No:24/12 (Nissara AVM yanı ) Nevşehir
[email protected] 0539 656 30 90