Çift Terapisi

Çift Terapisi Nedir?

Çift Terapisi, evli olan ya da olmayan çiftlerin karşılaştıkları sorunları ele alıp çözüme kavuşturmayı hedefleyen bir terapi modelidir. Bu terapide, çiftler arasında terapist tarafından yönlendirilen konuşmalara yer verilir. Genel olarak çift birlikte seansa katılırken bazen tek bir kişiye de ilişkisi baz alınarak çift ve evlilik terapisi yapılabilir. Bu terapide, çiftlerin birbirlerini daha iyi anlaması hedeflenir. Bu sebeple çiftlerin birbirlerine verdikleri tepkiler ele alınır. İlişkilerde oluşan sorunların bir kısmı, kişinin karşı tarafı suçlayarak kendi eksiklerini görmeye açık olmamasından kaynaklanabilir. Çift terapisinde terapistin görevi bu unsurları adil ve açık bir şekilde çifte sunmaktır.

Çift ve evlilik terapisi temel amacı, birlikte oluşturulan hedefler çerçevesinde yine birlikte çözümler geliştirmektir. Birliktelik kişilerin hayat görüşleri de dahil hem karakterlerine, hem de dış dünyaya bakış açılarına ilişkin pek çok farklılığın bir araya getirilmesi anlamına gelir. Bu farklılıklara çiftlerin yaklaşımları ilişkinin gidişatını belirleyici bir unsur olabilir ve problemli bir ilişkide bu farklılıkların ele alınış şekli değerlendirilmelidir. Örnek olarak; cinsel yaşamda karşılaşılan güçlükler, karşılıklı güven problemi, aldatma, ayrılma gibi durumlar gösterilebilir.

Ayrıca evlilik öncesi çiftlerin birbirlerine uygunluğunu sorgulaması veya yaşadıkları sorunları evliliğin çözeceğine inanmaları da dahil birlikteliğe ilişkin pek çok kaygı ve yanılgı çift ve evlilik terapisinde işlenir. Aileler genellikle bir çatışma sonucunda ya da anlaşmazlıkların doğurduğu gerginlikler sebebiyle terapiye başvururlar. Çatışmalı veya eksik iletişim, aile fertlerinin birbirlerine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmemeleri ve kıskançlık gibi sorunlar çift terapisinin ilgilendiği konulardan bazılarıdır. Çiftlerin problemleri genellikle birbirlerine yansıdığından, ilişkinin yapısı da göz önünde bulundurularak bu sorunların beraber ve ele alınması gerekir.

Çift Terapisinin Temel Amacı Nedir?

  1. Eşler arasındaki çatışmaları azaltmak ve çözmek.
  2. Eşler arasında var olan ve sorun yaratan etkileşim sisteminin dengesini değiştirmeye çalışmak.
  3. Etkili iletişimin kurulmasını ve kullanılmasını sağlamak
  4. Problem çözebilme yolları göstermek.
  5. Nesiller arası ve geçmişte yaşanılan sorunların etkileşimini ortaya çıkarmak
  6. En önemlisi, çiftlerin keşkesi en az olan en doğru kararı verebilmelerini sağlam

Çift Terapisi Nasıl Yapılır?

Çift terapisi, pratikliği ve beceriyi arttırmakla birlikte geçmişe yönelerek, yaşanılan problemlerin günümüzü nasıl etkilediğini inceler. Aynı zamanda duygu, düşünce ve davranışlarda farkındalık yaratarak değişime odaklanır.

Çiftlerin terapiye başvurma nedeni ne olursa olsun, ilişkileri tüm yönleriyle değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde, birlikte ve ayrı görüşmeler yapılarak her iki taraftan da sorunu ve sorunun kaynağını kendi gördüğü açıdan tanımlaması istenir. Çiftlerin terapiden ne bekledikleri belirlenir. Çiftlerin birlikte katılım sağladığı seanslarda, birbirlerine yaklaşımları, iletişimleri ve yakınlıkları incelenir.

Terapilerde kişileri tanımak ve değerlendirmek için birtakım ölçekler kullanılmakla birlikte farkındalık ve değişimi sağlamak için seans sonlarında ev ödevleri kullanılır. Bu ödevler, beceri ve pratikliği arttırmakla birlikte, ilişkilerde farkındalık yaratır. Çiftlerin birbirlerini tanımalarına ve ilişkilerinin daha keyifli hale gelmesine fırsat tanır.

Evlilik ve çift terapisinde yapılan görüşmelerin süresi, problemin türü, yoğunluğu, şiddeti, gösterilen değişim ve gelişim hızına göre belirlenir.

Çift Danışmanlığı Süreci Nasıl İşler Ve Sürece Kimler Katılabilir?

Çift danışmanlığı psikolojik yardım hizmetinde, çiftler aynı anda oturumlara dahil edilirken, bazı özel durumlarda danışmanın tercihine göre çiftler bireysel olarak da oturumlara alınabilmektedir. Problemlerin durumuna göre danışman, aile içinde bulunan çocuğun gelişimsel özelliklerine göre oturumlara alınıp alınmayacağına göre süreci şekillendirebilir. Ayrıca çocuğun yaşadığı problemlerle ilgili olarak çocuğun devam ettiği herhangi bir okuldan sınıf öğretmeni ve rehber öğretmeni, çift danışmanlığı sürecinde danışman gerek görürse oturuma davet edilebilir.

Çiftlerin danışma süreci boyunca aktif katılımları, oturumlara düzenli gelmeleri gerekir. Ayrıca oturum sonrası verilen egzersiz çalışmalarını zamanında ve düzenli bir şekilde yapmaları, çift danışmanlığı sürecinde problemlerin daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasına yardımcı olmaktadır.

çift danışmanlığı süreci, katılımcı danışanların, danışmaya getirdiği problemlere ve danışan sayısına göre değerlendirilip, iki danışman ile birlikte de süreç yürütülebilir. Oturum süreleri 60-90 dakika arasında geçmektedir.

Çiftlerden Biri Terapiye Gelmek İstemezse Ne Yapılabilir?

Çift terapilerinde, kadın ve erkeğin birlikte katıldıkları görüşmelerde alınan verim daha yüksektir. Çünkü çiftler sorunların yükünü birlikte taşır ve bu sorunları çözmek için birbirlerine destek olurlar. Bazen çiftlerden biri terapiye katılmama konusunda ısrarcı olabilir. Bu durumda yapılması gereken bunun nedenini anlamaya çalışmak ve doğru bir zamanda bu konuyu tekrar gündeme getirmektir. Buna rağmen kişi terapiye gelmeyi reddediyorsa bireysel terapi yoluna başvurulabilir.

Bireysel evlilik terapilerinde, kişinin tek başına ilişkisindeki problemleri düzeltmesi kolay değildir. Fakat en azından ilişkisindeki sorunları değerlendirerek bu sorunlardaki kendi payını görebilir. Aynı zamanda çatışma ve problem çözme konusunda kendisini geliştirebilir ve bu durum evliliğindeki sistemin düzelmesine katkı sağlayabilir.

Nevşehir Psikiyatri
Yeni Mah. Sahil Sok. No:24/12 (Nissara AVM yanı ) Nevşehir
[email protected] 0539 656 30 90