Grup Terapisi

Grup Terapisi Nedir?

Grup terapisi, bireysel terapinin grupla yapılan halidir. Grup terapisinde danışanlar kendilerininkine benzer sıkıntıları olan diğer danışanlarla beraber, eğitim almış lider bir psikoterapist eşliğinde belirli bir amaca yönelik olarak çalışırlar.

Destekleyici bir ortamda, benzer şikâyetleri olan bireyler arasında etkileşimi sağlayan bir tekniktir. Grup terapisi kişilerarası öğrenme ve ilişkiler açısından en doğal ve etkili terapi yöntemlerinden biridir. Grup terapisi, psikoterapi tekniklerinin bir grup danışanda uygulanmasıdır. Grup içerisindeki bireylerin sözel ya da davranışsal girişimlerle semptomlarını gidermeyi, uyuma yönelik olmayan davranışlarını değiştirmeyi ya da diğer bir ifadeyle kişilik değişimini hedefler.

İnsanlar küçük ve geniş gruplar halinde yaşar ve etkileşimlerde bulunurlar. Adeta içinde yaşanılan toplumun bir minyatürünü sağlayan grup psikoterapilerinde, hastalar/ danışanlar, kendilerini ve diğerlerini daha iyi anlama, tanıma ve kendilerini değiştirme, geliştirme fırsatı bulurlar.

Grup Terapisine Kimler Katılabilir?

  1. Grup terapisine katılmak için kişinin mutlaka psikolojik bir sorun yaşaması gerekmez, herkes katılabilir.
  2. Kişiler arası ilişkilerde başarılı olmak istiyorsanız,
  3. Yakın ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları çözmek istiyorsanız,
  4. Kendinize daha fazla değer vermek istiyorsanız,
  5. Karşı cinsle ilişkilerinizde güçlükler yaşıyorsanız,
  6. Hayatla daha etkin baş edebilme becerisi kazanmak istiyorsanız,
  7. İşyerinizde ya da arkadaş çevrenizde yaşadığınız problemlerin üstesinden gelebilmek istiyorsanız,
  8. Kendinizi yalnız ve anlaşılmamış hissediyorsanız, grup terapisine katılabilirsiniz.

GRUPLARA ÖZGÜ TERAPÖTİK FAYDALAR NELERDİR?

Gruba özgü tedavi edici etkiler arasında evrensellik (yalnız değilim duygusu), özgecilik (başlarını düşünme), eşduyum becerilerinde artış, umut aşılaması, geçmişi tamir eden duygusal yaşantı, sosyalleşme becerilerinin gelişmesi, sağlıklı özdeşimler kurma, kabul ve hoşgörü geliştirme, gerçeği değerlendirme yetisinde artış, ilişkisel öğrenmeler, farkındalık artışı, içgörü artışı vardır.

Grup Terapisinin Çeşitleri?

Grup terapi seansının genel yönü, grubun türüne bağlı olarak değişmektedir. Farklı odak alanlarına sahip birçok farklı türde grup vardır, ancak genellikle içerisinde iki kategoriden birini kapsamaktadır:

 Psikoeğitim:Bu gruplar, üyelerine, grup terapisine gelmelerine neden olan mevcut problemi ele almaları veya onlarla başa çıkmaları için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlama amacındadır; genellikle kapsayacak belirli konular veya modüller ile yapılandırılmıştır.

Süreç Odaklı:Bu gruplar daha çok deneyime, birbirleriyle paylaşmaya ve bağlantı kurmaya odaklanır; belli bir gündemden ziyade üyeler arasındaki tartışma hakimdir

En yaygın tedavi gruplarından bazıları şunlardır:

Kendi Kendine Yardım Grupları: Genellikle profesyonel bir grup olmayan, ancak bir sorunla mücadele eden, başarılı bir şekilde üstesinden gelen veya ele alınan ve bu süreçte başkalarına yardım etmek isteyen biri tarafından yönetilir.

Kişilerarası Terapi Grupları: Bu tür bir grubun mevcut sorunları anlamak için danışanların mevcut ilişkilerine daha derine ulaşılması amaçlanmıştır; Bu grupların odağı geçmişten ziyade şimdiki zamandır.

Nevşehir Psikiyatri
Yeni Mah. Sahil Sok. No:24/12 (Nissara AVM yanı ) Nevşehir
[email protected] 0539 656 30 90